<<<نظرات سازنده ی شمادلگرمی برای ادامه ی کارهست پس نظریادتون نره>>>

جورواجور - فرکانس کانال های جمهوری اسلامی ایران
تلوزيون و راديوی استان  و يا شبکه   فرکانس سمل  ريت

Polariz

ation

FEC
شبکه۱ ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه۲ ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه۳ ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه۴ ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه تهران ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه جام جم ۳ ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه آموزش ۱۱۵۵۵  ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه خبر ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه پرس تی وی ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه قران ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۰۰ V ۳/۴
شبکه سهند تبريز ۱۰۹۸۷  ۵۳۰۰ V ۳/۴
شبکه سبلان ۱۰۹۸۷ ۵۳۰۰ V ۳/۴
شبکه خوزستان ۱۰۹۶۲ ۵۳۰۰ ۷ ۳/۴
شبکه  مازندران ۱۰۹۸۰  ۵۳۰۰ V ۳/۴
شبکه  خراسان ۱۰۹۹۳  ۳۶۱۰ V ۲/۳ 
شبکه  اصفهان ۱۱۰۸۸  ۳۶۰۰ V ۳/۴
شبکه  اورميه ۱۱۰۹۳  ۳۶۰۰ V ۲/۳
شبکه خلیج فارس ۱۱۱۰۳ ۱۰۰۰۰ ۷ ۲/۳
شبکه  استان فارس ۱۱۰۹۳  ۱۰۰۰۰ V ۲/۳
شبکه  بو شهر  ۱۱۰۹۳ ۱۰۰۰۰ V ۲/۳
شبکه  کرمانشاه ۱۰۹۷۱  ۸۱۵۰  V ۳/۴

 

                                                       منبع: www.irib.ir

 

+ نوشته شده توسط وحیدسلیمانی در سه شنبه ۱۷ آذر۱۳۸۸ و ساعت 0:10 |